CONTROL + AVITUALLAMENTO

13ª CAMIÑATA por PARELLAS da ASOCIACION COLECTIVO REMONTE

IMPORTANTE:
1- O percorrido, circular de 15,00 Km, inda de baixa dificultade, require una mínima preparación física.Precaución nos cruces
2- A entrega de dorsaís farase entre as 15:30 y 16:30 horas. Saída escalonada durante 1 hora.
3- Os controís levaranse según as cadros adxuntos, tendo que chegar xuntas as parexas.
4- O non cumprir cos tempos establecidos, correr ou tirar lixo, significará a descalificación da parexa.
5- A organización, reservase o dereito de poder retirar a os participantes que considere non se atopan nas condicions físicas adecuadas
6- No avituallamento haberá: auga e froita (naranxa-plátano-sandía-melón).
7- Recomenda-se cos participantes plevar una pequena mochila, na que porten: viseira,tiriñas, gafas de sol, botella de liquido e chubasqueiro.
8- Os menores de edad camiñaran acompañados por adultos, baixo a responsabilidade de seus pais ou tutores.
9-Para facilitar o traballo,a organización agradece-vos que fagades ben as inscripcións. Poñer tfno. e idade. Prazo remata día 20 de Maio.
10- A Organización no se fai responsable dos accidentes ou danos que poidan sofrir os participantes; inda que tratará por todo-los medios de evitalos, polo que recomendase sigades as indicacions dadas.
11- Baixo ningún concepto se rembolsará o importe das inscripcions feitas.
12- O feito de fazer a inscrición conleva que todos os participantes acatan toda-las condicions expostas póla organización.