Controis e avituallamentos

KM TEMPOS MINIMOS TEMPOS MAXIMOS MEDIAS:KM/H AVIT. CONTROL
  ABRESE o control PECHASE o control max. / min.    
           
0,000 10:00 10:00      
9,000 11:30 12:00 6,000—–4,500 Fruta+Agua Km.: 9
15,000 12:30 13:20 6,000—–4,500 pinchos diplomas

IMPORTANTE:

1- O percorrido, circular de 15,00 Km, inda de baixa dificultade, require una mínima preparación física.Precaución nos cruces
2- A entrega de dorsaís farase entre as 09:00 y 09:50 horas.
3- Os controís levaranse según as cadros adxuntos, tendo que chegar xuntas as parexas.
4- O non cumprir cos tempos establecidos, correr ou tirar lixo, significará a descalificación da parexa.
5- A organización, reservase o dereito de poder retirar a os participantes que considere non se atopan nas condicions físicas adecuadas
6- No avituallamento haberá: auga e froita (naranxa-plátano-sandía-melón).
7- Recomenda-se cos participantes plevar una pequena mochila, na que porten: viseira,tiriñas, gafas de sol, botella de liquido e chubasqueiro.
8- Os menores de edad camiñaran acompañados por adultos, baixo a responsabilidade de seus pais ou tutores.
9- Para facilitar o traballo,a organización agradece-vos que fagades ben as inscripcións. Poñer tfno. e idade. Prazo remata día 27 de Xuño
10- A Organización no se fai responsable dos accidentes ou danos que poidan sofrir os participantes;  inda que tratará por todo-los medios de evitalos, polo que recomendase sigades as indicacions dadas.
11- Baixo ningún concepto se rembolsará o importe das inscripcions feitas. Os pinchos comenzarán as 13:00 H. ata fin existencias
12- O feito de fazer a inscrición conleva que todos os participantes acatan toda-las condicions expostas póla organización.